Kasy Fiskalne On-line

Kasa Online - urządzenie fiskalne współpracuje z Repozytorium za pomocą protokołu komunikacyjnego.

Kasy online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym - będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży. Zgromadzone dane służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych.

Kasy Online Kraków

Przedstawiamy Państwu urządzenie, które będą gotowe na ONLINE.